سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
********((((((((((نام کاربري (پنج رقم آخر شماره کارت تغذيه) و کلمه عبور (1) مي باشد./خواهشمنداست بعداز ورود کلمه عبور خود را تغيير دهيد))))))))).************ ********((((((((((((قابل توجه دانشجويان خوابگاهي وغيرخوابگاهي: باطلاع ميرساند هرچه سريعترمدارک خوابگاهي خود را جهت دريافت شام به اپراتوري سلف ارائه دهنددرغيراينصورت دريافت شام غيرممکن ميباشد.آخرين مهلت ارائه مدارک 96/07/17 ميباشد.ضمنا افرادي که درترم گذشته خوابگاهي بوده ولي درترم جديدخوابگاه ندارند بايدجهت تمديدناهارهم مراجعه نمايند .))))))))))))).((((((((((********قابل توجه دانشجوياني که رزرو غذا داشته وکارت خودرا فراموش کرده اند.ميتواننددرقسمت تغييرکلمه عبوروانتخاب رمز فيش فراموشي نسبت به دريافت آن اقدام نمايند.**********************))))))))))))))))))
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.309