سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
**********نام کاربري (پنج رقم آخر شماره کارت تغذيه) و کلمه عبور (1) مي باشد. /خواهشمنداست بعداز ورود کلمه عبور خود را تغيير دهيد. *************((((((((باطلاع کليه دانشجويان ميرساند بعلت تغييرات در(((((((بانک تجارت))))))) بعضي ازتراکنشها ناموفق ميباشد لذا تااطلاع ثانوي از شارژاينترنتي استفاده ننمائيد)))))))) ********(((((((( قابل توجه دانشجويان خوابگاهي وغيرخوابگاهي: باطلاع ميرساند هرچه سريعتر مدارک خوابگاهي خود را جهت دريافت شام به اپراتوري سلف ارائه دهند درغير اينصورت دريافت شام غيرممکن ميباشد.ضمنا افرادي که درترم گذشته خوابگاهي بوده ولي درترم جديد خوابگاه ندارند بايد جهت تمديد ناهار هم مراجعه نمايند.پايان مهلت)))))).((((((((((((((((((********قابل توجه دانشجوياني که رزروغذا داشته وکارت خودرا فراموش کرده اند.ميتواننددرقسمت تغييرکلمه عبوروانتخاب رمز فيش فراموشي نسبت به دريافت آن اقدام نمايند.********))))))))))))))))))) باتشکر
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.309